Създаване на линк плащане

Описание на плащането

Сума (Лева)

Privacy protection disclaimer

"Холидей Клуб БГ" ЕООД does not store or have access to any payments related customer information such as credit card details or any other sensitive information. Online payments in www.bgholidayclub.net are processed via authorized online-banking service BORICA.bg. For more information, please visit https://www.borica.bg/

Защита на личните данни

"Холидей Клуб БГ" ЕООД декларира, че не обработва и не съхранява информация за кредитни карти и други онлайн разплащателни инструменти. Онлайн разплащанията се обработват изцяло от БОРИКА. За повече информация https://www.borica.bg/